Rực rỡ sắc màu tại tuần lễ văn hóa làng nghề Vạn Phúc Hà Nội