Product Tag - vải lụa satin

 • vải lụa satin tơ tằm hoa cúc - xanh cốm 3vải lụa satin tơ tằm hoa cúc - xanh cốm 2

  Vải Lụa Satin Hoa Cúc – Xanh Cốm – LHVS031

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa Văn: Hoa Cúc
  • Màu Sắc: Xanh Cốm

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • Vải Lụa Satin Hoa Văn Cao Cấp – Đỏ Thọ Dơi – LHVS030

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 60 mét / 1 cây )
  • Hoa Văn: Thọ Dơi
  • Màu Sắc: Đỏ Tươi

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • Vải Lụa Satin Hoa Văn Cao Cấp – Thọ Dơi Xanh – LHVS029

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa Văn: Thọ Dơi
  • Màu Sắc: Xanh Cổ Vịt

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • Vải Lụa Satin Hoa Văn Cao Cấp – Hồng Cánh Sen – LHVS029

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 60 mét / 1 cây )
  • Hoa Văn: Tim
  • Màu Sắc: Sen Hồng

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • vải lụa tơ tằm may áo dàivải lụa satin tơ tằm cao cấp

  Vải Lụa Satin Tơ Tằm Trơn Cao Cấp – màu ghi – LTS03

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 60 mét / 1 cây)
  • Màu Sắc: Ghi sáng ( Ghi nhạt)
  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  160,000
 • vải lụa satin tơ tằm đuôi công - Xanh đen 03vải lụa satin tơ tằm đuôi công - Xanh đen 01

  Vải Lụa Satin Tơ Tằm Đuôi Công – Xanh – LHVS023

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa văn: Đuôi Công
  • Màu Sắc: Xanh Đen

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • vải lụa satin tơ tằm hoa văn - mưa cốm 3vải lụa satin tơ tằm hoa văn - mưa cốm

  Vải Lụa Satin Tơ Tằm Hoa Mưa – Xanh Cốm – LHVS022

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa văn: Hoa Mưa
  • Màu Sắc: Xanh Cốm
  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • Vải Lụa Satin Tơ Tằm Hoa Dâu – Cam Vàng – LHVS021

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa văn: Hoa Dâu
  • Màu Sắc: Cam Vàng

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • vải lụa satin tơ tằm - hoa mưa tím Huế 3vải lụa satin tơ tằm - hoa mưa tím Huế

  Vải Lụa Satin Tơ Tằm Hoa Mưa – Tím Huế – LHVS020

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa văn: Hoa Mưa
  • Màu Sắc: Tím Huế

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • vải lụa satin tơ tằm hoa chanh - màu đỏ 3ải lụa satin tơ tằm hoa chanh - màu đỏ

  Vải Lụa SatinTơ Tằm Hoa Chanh – Đỏ Đô – LHVS019

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa văn: Hoa Chanh
  • Màu Sắc: Đỏ Đô

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • vải lụa satin tơ tằm hoa văn Triện - màu vàng đen 3vải lụa satin tơ tằm hoa văn Triện - màu vàng đen

  Vải Lụa Satin Tơ Tằm Triện – Vàng Đen – LHVS018

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa văn: Hoa Triện
  • Màu Sắc: Vàng Đen

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000
 • vải lụa satin tơ tằm hoa chanh - màu vàng 3vải lụa satin tơ tằm hoa chanh - màu vàng 2

  Vải Lụa Satin Tơ Tằm hoa chanh – Vàng – LHVS017

  0 out of 5
  • Chất liệu: 70% là tơ tằm nguyên chất, 30% là sợi viscose
  • kích thước: Khổ rộng của vải là 90cm ( 1 cây vải khoảng 60 mét)
  • Hoa Văn: Hoa Chanh
  • Màu Sắc: vàng tươi

  – Nhuộm thủ công, phơi căng khung

  – Bền màu, không phai màu khi giặt.

  • Hướng dẫn sử dụng:

  –  Giặt lụa nhanh trong nước lạnh

  –  Phơi lụa trong bóng râm

  –  Chỉ giặt với nước gội đầu, sữa tắm

  –  Là vải lụa khi còn ẩm để vải được đẹp nhất.

  150,000